TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 02/02/2024 , Đoàn TN xã, Hội LHPN xã và Ban Công an xã đã phối hợp thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL cho học sinh năm học 2023-2024: về công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý; An toàn khi sử dụng Mạng xã hội ; phòng chống pháo nổ cho thanh thiếu niên.( Tại trường THCS Võ Văn Kiệt) ...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 02/02/2024 , Đoàn TN xã, Hội LHPN xã và Ban Công an xã đã phối hợp thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL cho học sinh năm học 2023-2024: về công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý; An toàn khi sử dụng Mạng xã hội ; phòng chống pháo nổ cho thanh thiếu niên.( Tại trường THCS Võ Văn Kiệt) ...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 02/02/2024 , Đoàn TN xã, Hội LHPN xã và Ban Công an xã đã phối hợp thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL cho học sinh năm học 2023-2024: về công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý; An toàn khi sử dụng Mạng xã hội ; phòng chống pháo nổ cho thanh thiếu niên.( Tại trường THCS Võ Văn Kiệt) ...
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 02/02/2024 , Đoàn TN xã, Hội LHPN xã và Ban Công an xã đã phối hợp thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL cho học sinh năm học 2023-2024: về công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý; An toàn khi sử dụng Mạng xã hội ; phòng chống pháo nổ cho thanh thiếu niên.( Tại trường THCS Võ Văn Kiệt) ...